[give_form id="30"]

Formy domácího násilí

01

Fyzické násilí

 • facky
 • škrcení
 • řezné a bodné rány
 • mlácení
 • kopání
 • spalování
 • vytrhávání vlasů
 • mezení jídla či tepla
 • výhrožování zbraní
 • upírání spánku
02

Psychické násilí

 • ponižování
 • vydírání
 • urážky
 • zastrašování
 • vyhození z bytu
 • manipulace
 • násilí přes děti či zvířata
 • ničení věcí
03

Emocionální násilí

 • velmi podobné s psychickým násilím
 • zesměšňování
 • výhružky
 • nátlak
04

Sociální násilí

 • ztráta soukromí
 • manipulace
 • zákaz styku s přáteli/rodinou
 • naprostá kontrola druhého
 • zákaz oběti docházet do práce
05

Ekonomické násilí

 • zatajování financí
 • naprostá kontrola výdajů
 • zákaz přístupu k financím
 • odevzdávání financí proti vůli
 • zatajení dluhů
 • upřednostňování vlastních zájmů
 • prodej věcí oběti
 • ničení věcí oběti

a dost!

Zažíváš něco z toho?

Odejdi sám/sama a nebo požádej o pomoc.